جامعه محوری اصل مهم دانشگاه های امروز/ قابلیت دانشگاه پیام نور برای حل مسائل جامعه
جامعه محوری اصل مهم دانشگاه های امروز/ قابلیت دانشگاه پیام نور برای حل مسائل جامعه

دکتر محمدرضا زمانی گفت:شاخصه دانشگاه های نسل چهارم عجین شدن با جامعه است و سرمایه ای که از مردم گرفته می‌شود باید مشکلات و آینده آنها را تامین کند.

به گزارش یوپنا، رئیس دانشگاه پیام نور در جشنواره نکوداشت هفته پژوهش که در اصفهان برگزار شد، افزود: جامعه محوری یکی از اصول دانشگاه های نسل امروز است‌.
وی با بیان اینکه ما برندهایی داریم که به این مولفه کمک می‌کند تاکید کرد: اگر قرار باشد مسئله ای در کشور مطالعه شود باید استان به استان مورد مطالعه قرار بگیرد اما دانشگاه پیام نور به تنهایی به دلیل شبکه گسترده ای که در اختیار دارد، بخش های مختلف را با کل کشور مرتبط می‌کند.
وی به نقش هفته پژوهش در معرفی توانمندی های پژوهشی برای حل مشکلات جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: هفته پژوهش یک بهانه است برای قدردانی از همه اساتید و پژوهشگرانی که در طول سال علاوه بر آموزش، پژوهش و فناوری را در کنار کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور پتانسیل بسیاری دارد تا بصورت جهشی در جهت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین حرکت کند.

وی با قدردانی از اعتماد به این دانشگاه عنوان کرد: این پشتوانه باعث شد با اعتماد به نفس جلو برویم و ما هرکجا پا بگذاریم در سطح یک استان نگاه نمی‌کنیم بلکه نگاه ملی در مطالعات و راهکارهای ما وجود دارد.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور با بیان اینکه دانشگاه از بخش آموزش محور به بخش پژوهش محور حرکت کرده تاکید کرد: وظیفه مدیریت دانشگاه فراهم کردن این بستر است اما اجرای آن به همت اعضای هیئت علمی بستگی دارد که خوشبختانه این حرکت آغاز شده و ارتباطاتی که با بخش های اجرایی کشور ایجاد شده خیلی خوب جلو می‌رود.
دکتر زمانی همچنین اظهار داشت: ما امروز در شرایط ویژه ای هستیم و این فرهنگ ایجاد شده که همه به این سمت حرکت کنند و بخش صنعت، بخش اجتماعی و اقتصادی این نیاز را در خود احساس می‌کند که به سمت دانشگاه حرکت کند و این توانمندی صرفا در اختیار دانشگاه است.
رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر افزایش سرعت در زمینه پژوهش و کارآفرینی عنوان کرد: باید ما به سمت افرادی که به این عرصه نیازمند هستند حرکت کنیم. بخش های صنعتی نیاز دارند به سمت آنها حرکت کنیم چرا که سالها این فرهنگ در آنها بوده که به سمت ما حرکت نکنند.
دکتر زمانی با بیان اینکه پژوهشگران باید تیمها را قوی تر کنند تاکید کرد: باید دانشگاه رسالت خود را که حل معضلات اجتماعی است بخوبی انجام دهد.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی‌حاکم بر جامعه عنوان کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بستر های لازم را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در برهه ای که کشور نیاز داشت آموزش عالی را همگانی کند دانشگاه پیام نور پیش قدم شد تصریح کرد: اکنون نیز دانشگاه پیام نور می‌تواند به سمت تولید ثروت از علم با سرعت زیاد حرکت کند و هر استادی بتواند این حرکت را تسریع کند ارتباطش با دانشگاه برقرار می‌شود که هیچ دانشگاهی این پتانسیل را ندارد.