جایگاه امروز دانشگاه پیام نور در عرصه پژوهش، ملی کاربردی و تاثیرگذار است
جایگاه امروز دانشگاه پیام نور در عرصه پژوهش، ملی کاربردی و تاثیرگذار است

در این چند ساله ۳ چالش اساسی را مرتفع کردیم و همه این‌ها با حمایت ویژه مدیریت دانشگاه و تلاش و همت علاقمندان و دلسوزان عرصه پژوهش دانشگاه محقق شده است.

دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در جشنواره نکوداشت هفته پژوهش به میزبانی دانشگاه پیام نور اصفهان با اشاره به حرکت دانشگاه پیام نور در عرصه پژوهش اظهار کرد: در این چند ساله ۳ چالش اساسی را مرتفع کردیم و همه این‌ها با حمایت ویژه مدیریت دانشگاه و تلاش و همت علاقمندان و دلسوزان عرصه پژوهش دانشگاه محقق شده است.
وی افزود: دانشگاه از داخل با دو چالش مواجه بود فرهنگسازی در خصوص لزوم حرکت عمیق در حوزه پژوهش و کارآفرینی در کنار آموزش و دوم تبیین جایگاه ویژه حوزه پژوهش و فناوری به عنوان مبنا و اصل در روند فعالیت های جاری دانشگاه بود.
وی با اشاره به اینکه سومین چالش جایگاه دانشگاه در حوزه پژوهش و صنعت در بیرون دانشگاه بود و ما با حرکتهای جهادی و تفاهم ها و قراردادهای بسیار ارزشمندی که با مجموعه های مهم داشتیم آنرا مرتفع کردیم خاطرنشان کرد: هرکدام از تفاهم ها و قراردادها با نگاه ملی دیده شده و همه به این باور رسیدند که دانشگاه پیام نور یک دانشگاه ویژه است چرا که ما در عرصه ملی فعالیت داریم.
دکتر کریمی با بیان اینکه این نوید را میدهم که در سالجاری بخشی کوچک و سال آینده بخش بزرگی از تحقق عملیاتی و اجرایی و نتایج مفاد آنها در قالب گزارشی ارائه خواهد شد. وی عنوان کرد: دانشگاه به این بلوغ رسیده که افراد توانمند خود را در این عرصه معرفی کند.
وی تصریح کرد: در رابطه با هفته پژوهش روندی را از ۳ سال قبل آغاز کردیم و سعی کردیم ضابطه مند حرکت کنیم به نحوی که در چهارچوبی که برای انتخاب پژوهشگر ، فناور و کارآفرین برتر داریم هر ۳۱ استان در نظر گرفته شدند و آیتم‌هایی نیز از قبیل عدم انتخاب فرد در ۳ سال گذشته داشتیم تا فرصت برای همه وجود داشته باشد و در نهایت ۶۱ نفر به عنوان پژوهشگر، ۱۰ نفر فناور و کارآفرین برگزیده انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه برای هر استان حداقلی تعریف کردیم خاطرنشان کرد: در کنار بحث پژوهش کارآفرینان و فناوران برگزیده را دیدیم همچنین کارمند و دانشجوی برتر را انتخاب کردیم و ۳ نشریه برگزیده در حوزه های مختلف انتخاب کردیم و ۳ مدیر برتر آزمایشگاه ها و ۶ نفر از اساتید را مطابق هر سال که به افتخار مرتبه استادی نائل شدند در این مجموعه دیدیم و همچنین رئیس استان و رئیس مرکز برگزیده در حوزه های کارآفرینی و درآمدزایی و استارتاپ ها و ارتباط با صنعت را نیز به این مجموعه اصافه کردیم که استان همدان و مرکز ساری در این حوزه ها امسال انتخاب شدند.