انتصاب سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
انتصاب سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

علیرضا شکربیگی به عنوان سرپرست جدید داتشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر علیرضا شکربیگی به عنوان سرپرست جدید داتشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه منصوب شد.

از سوابق وی می توان به رئیس دانشگاه پیام نور گیلانغرب، رئیس سابق مرکز کرمانشاه و مسول نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اشاره کرد.