انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

دکتر پرویز سلیمانی مقدم رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز شد.

به گزارش یوپنا، طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر پرویز سلیمانی مقدم رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز منصوب شد.

لازم به ذکر است وی پیش از این سرپرست مرکز بود