ارائه اولین مقاله علمی درباره اضطراب کرونا توسط عضو علمی دانشگاه پیام نور
ارائه اولین مقاله علمی درباره اضطراب کرونا توسط عضو علمی دانشگاه پیام نور

اولین مقاله علمی پژوهشی مرتبط با اضطراب کرونا توسط عضو علمی دانشگاه پیام نور منتشر شد.

دکتر احمد علیپور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری،تحلیلی یوپنا درباره مقاله اضطراب کرونا اظهار داشت:ما ترس و اضطراب کرونا را تا قبل از اینکه به داخل کشور بیاید،نداشتیم ولی کرونای جدید یک نوع اضطراب جدیدی را به وجود آورد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشد.

عضو علمی دانشگاه پیام نور ادامه داد: برای اولین بار در جهان و کشور این تست مورد سنجش قرار گرفت و به صورت آنلاین ۶۰۰ نفر تست اضطراب کرونا را پاسخ دادند که نتایج و تست هنجار شد.

وی گفت: نتایج تحقیق نشان داد یکی از اضطراب های عمده، اضطراب کرونا است که کل زندگی زنان و مردان را تحت شعاع قرار داد.

وی در پایان اظهار داشت: نتایج این تحقیق می تواند برای متخصصین حوزه سلامت، روانشناسان و محققین مورد استفاده قرار گیرد.