ارائه رایگان منابع درسی دانشگاه در کتابخانه دیجیتال/ راه های خرید نسخه الکترونیکی کتاب های دانشگاه

منابع درسی دانشگاه پیام نور برای سهولت دسترسی دانشجویان به ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از ابزارهای الکترونیکی به چند طریق در اختیار دانشجویان این دانشگاه قرار می گیرد.