رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی ابقا شد
رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی ابقا شد

دکتر علی اکبر ملکی راد به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر علی اکبر ملکی راد به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی ابقا شد.

دکتر علی اکبر ملکی راد عضو علمی دانشگاه پیام نور با مرتبه علمی دانشیاری، دارای دکتری تخصصی فیزیولوژی، دکتری تخصصی علوم اعصاب از دانشگاه تبریز و فوق دکتری عصب روان‏شناسی و سم شناسی محیطی از علوم پزشکی تهران است.