رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران ابقا شد
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران ابقا شد

دکتر خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران به مدت ۲ سال دیگر رئیس دانشگاه پیام نور استان ابقا ماند.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور دکتر غلامرضا بخشی خانیکی رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان ابقا شد.

خانیکی استاد تمام گروه بیوتکنولوزی کشاوری دانشگاه پیام نور، دارای مدرک دکتری تخصصی گیاهی از دانشگاه گوتنبرگ سوئد می باشد.