کاهش پرونده های حقوقی دانشگاه به نسبت سال های قبل
کاهش پرونده های حقوقی دانشگاه به نسبت سال های قبل

سلطان احمدی گفت: پرونده های حقوقی دانشگاه ۲۰ درصد به نسبت سال های قبل کاهش یافت.

دکتر جلال سلطان احمدی مدیرکل حقوقی دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با یوپنا از روند کاهشی پرونده های حقوقی دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: به نسبت سال های قبل در حوزه حقوقی شاهد کاهش پرونده های حقوقی بودیم که مزیت خوبی برای دانشگاه می باشد.

وی درباره ساختار حقوقی دانشگاه اظهار داشت: اداره حقوقی به عنوان وکیل و مشاور حقوقی دانشگاه مسولیت بسیار حساسی در دعاوی که علیه سازمان طرح می شود یا دعاوی مطروحه سازمان بر علیه اشخاص را بر عهده دارد.

مدیرکل حقوقی دانشگاه پیام نور ادامه داد: حوزه قرارداد ها که مسولیت انعقاد قراردادها را بر عهده دارد به بررسی موارد قانونی و چگونگی عمل به بندهای قرارداد را مورد بررسی قرار داده، و در نهایت با ظرافت خاصی گرفته خواهد شد.

سلطان احمدی خاطر نشان کرد: انجام مناقصه ها و مزایده ها  در تمام مراکز و واحد های ما بایستی کاملا قانونی انجام گرفته و پیش نویس آنها توسط اداره حقوقی آماده شود و در نهایت با رعایت تمام مسایل حقوقی به سرانجام برسد.

مدیر کل حقوقی دانشگاه از حل شدن برخی دعاوی سازمان با دیگر ارگان ها خبر داد و گفت: بین دانشگاه و سازمان تامین اجتماعی بر سر حقوق و مزایای زایمان خانم های همکار اختلاف و مناقشه ای بود که با تلاش همکاران این مسئله حل شد.

ایشان در پایان ضمن ابراز خرسندی از کاهش پرونده های اختلافی خاطر نشان کرد: ما چند توصیه به همکاران در سراسر کشور داریم که در دوره های آموزشی و آیین نامه های استخدامی که حوزه حقوقی برگزار می کند شرکت کنند.