رئیس دانشگاه پیام نور سقز منصوب شد
رئیس دانشگاه پیام نور سقز منصوب شد

خسروی رئیس جدید دانشگاه پیام نور سقز شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر علیرضا خسروی به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز سقز استان کردستان منصوب شد.