تولید ماسک کودکان توسط کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور دزفول
تولید ماسک کودکان توسط کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور دزفول

کانون های هلال احمر دانشگاه پیام نور سراسر کشور در چند ماه اخیر و شیوع بیماری کرونا به تولید ماسک و مواد ضدعفونی پرداختند.

با شیوع کرونا در کشور دانشگاه پیام نور در راستای رسالت اجتماعی خود  بسیاری از کانون ها دانشجویی دانشگاه موفق به تولید ماسک شدند.

به گزارش یوپنا کانون هلال احمر دانشجویی دانشگاه پیام نور دزفول در محل این مرکز برای کودکان ماسک تولید کردند.

این کانون یکی از کانون های فعال دانشجویی در استان خوزستان می باشد که توانسته در این برهه نقش خود را عملیاتی کند.