دستورالعمل انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ابلاغ شد
دستورالعمل انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ابلاغ شد

دانشگاه پیام نور طی اطلاعیه ای دستور العمل انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی را ابلاغ کرد.

به گزارش یوپنا دستورالعمل انتقال و ماموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور بر حسب ایجاد امکان ثبت و پاسخگویی به درخواست متقاضیان از طریق سامانه erp.pnu.ac.ir ، مورد تجدید نظر قرار گرفته و در جلسه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی تصویب شده است.

همچنین رشته/محل های مورد تقاضای استان ها برای انتقال یا مأموریت عضو هیأت علمی استعلام و نتایج استخراج شده است.
با عنایت به دستورالعمل مصوب و استعلام بعمل آمده از استان ها، ضمن اعلام تقویم زمانی ثبت درخواست انتقال و ماموریت، از طریق ERP، ضروری است موارد زیر در نظر گرفته شود:
۱ـ در بررسی و تایید یا عدم تایید درخواست های ارائه شده از سوی افراد متقاضی، در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی و نیز مصوبه های شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور ضروری می باشد.
۲ـ با توجه به سیاست دانشگاه مبنی بر اهمیت آموزش الکترونیک و لزوم برنامه ریزی و هماهنگی تدریس از طریق LMS، لازم است در تصمیم گیری برای انتقال یا مأموریت اعضای هیأت علمی حداکثر بررسی کارشناسی انجام و تأمین نیازهای آموزشی مرکز/واحدها به شیوه LMS در دستور کار قرار گرفته و اصل بر رعایت سیاست های شورای ساماندهی دانشگاه باشد.
۱ـ مطابق دستورالعمل، در پاسخگویی به درخواست انتقال و ماموریت عضو (صرفاً یکی از دو وضعیت انتقال یا مأموریت قابل انتخاب و تایید از سوی استان می باشد)، از تایید درخواست به دو صورت «انتقال یا ماموریت» موکداً اجتناب شود.
۲ـ درخواست متقاضیان بایستی در سامانه انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی که در erp.pnu.ac.ir پیش بینی شده است، مطابق راهنمای پیوست توسط عضو هیأت علمی تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ ثبت شود.
۲ـ پس از ثبت درخواست اولیه عضو و اتمام زمان درخواست در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۹، مطابق فرآیند پیش بینی شده، درخواست توسط مراجع ذیصلاح تایید و حداکثر تا تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه اعلام شود.
چارت جریانی ثبت و تایید یا رد درخواست ها توسط مراجع ذیصلاح به شرخ زیر است:
دریافت درخواست اولیه عضو ـ حداکثر مهلت ۰۲/۰۵/۱۳۹۹

۱- بررسی توسط رئیس مرکز/واحد در صورت مخالفت اختتام فرآیند

و در صورت موافقت مرحله دو

۲- ارسال مستندات حداکثر تا تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۹ به اداری استان مبدأ

۳- آماده سازی برای طرح در شورای آموزشی مبدأ و اخذ نظر رئیس استان مبدأ در صورت مخالفت اختتام فرآیند

و در صورت موافقت مرحله ۴

۴- ارجاع به رئیس مرکز/واحد مقصد حداکثر تا تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ در صورت مخالفت اختتام و عودت درخواست به استان مبدأ

و در صورت موافقت مرحله ۵

۵- ارسال نظر به همراه مستندات به اداری استان مقصد

۶- آماده سازی برای طرح در شورای آموزشی استان مقصد و اخذ نظر رئیس استان مقصد در صورت مخالفت اختتام و عودت درخواست به استان مبدأ

و در صورت موافقت مرحله ۷

۷- ارجاع به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی حداکثر تا تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹

نکته: ۲-۱: علاوه بر ثبت اطلاعات در ERP، استان مبدا بایستی کلیه اطلاعات عضو مربوطه را مطابق فرم اکسل پیوست تکمیل و به همراه صورتجلسه شورای آموزش استان طی نامه ای جداگانه به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تا تاریخ ۲۷/۰۵/۹۹ ارسال نماید.
نکته: ۲-۲ از ارسال درخواست هایی که در سطح استان مبدا و یا مقصد موافقت نشده است، اجتناب شود.
۳ـ اطلاعات مندرج در فرم پیوست بایستی مطابق سیستم گلستان و ذکر آمار دانشجو و اعضای هیأت علمی مبدأ و مقصد صورت پذیرد و هرگونه مغایرت در آمارهای اعلامی منجر به عدم بررسی درخواست خواهد شد.
۴ـ در اعلام آمار دانشجو و عضو هیأت علمی به تناسب مبدأ و مقصد بایستی رشته و گرایش رعایت و با توجه به گرایش اطلاعات اعلام شود.
۵ـ مأموریت و یا انتقال اعضای هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی که در سال ۱۳۹۷ تاییدیه ایشان از طرف مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع صادر شده است، ممنوع بوده و امکان مأموریت و یا انتقال وجود ندارند. در موارد ضروری و خاص، دلایل توجیهی ذکر تا پس از بررسی در کارگروه نتیجه اعلام شود.
۶ـ ارائه موافقت مراکز مبدأ و مقصد و تایید رؤسای محترم استان های مربوطه الزامی است.
۷ـ انتقال اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط، بورسیه جایابی شده، مربیان، مأمور به‌تحصیل، مربيان آموزشيار، دستياران آموزشي، شاغلين طرح سربازي و اعضاي هيأت علمي قراردادي به سایر مراکز و واحدها ممنوع می باشد.
۸ـ مأموریت و یا انتقال بین استانی صرفاً برای اعضای هیأت علمی با مرتبه حداقل استادیاری و با موافقت استان‌های مبدأ و مقصد و تایید شورای آموزشی استان‌های مربوطه قابل بررسی است.
توضیح :
الف: در صورت عدم رعایت هریک از موارد هشت گانه فوق، درخواست قابل بررسی نیست.
ب: امکان دریافت و بررسی درخواست از سوی استان ها پس از موعد مقرر میسر نمی‌باشد.
ج: الزامی است به اعضای محترم ابلاغ که از مراجعه حضوری و ارائه درخواست خارج از فرآیند اعلام شده در بخشنامه اجتناب فرمایند. هرگونه درخواست بدون رعایت فرآیند قابل بررسی نمی‎باشد.