ثبت نام بیش از ۸ هزار نفر در ترم تابستانی الکترونیکی
ثبت نام بیش از ۸ هزار نفر در ترم تابستانی الکترونیکی

علیرضا محدثی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان و رئیس دبیرخانه منطقه ۸ پیام نور از ثبت نام ۸۹۰۰ دانشجو برای ترم تابستانی دانشگاه خبر داد.

به گزارش یوپنا، دکتر علیرضا محدثی زرندی رئیس دبیرخانه منطقه ۸ دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر گفت: تابستان امسال برای اولین بار دروس دانشجویان خودخوان نبوده و کلاس های درسی به صورت الکترونیکی برگزار می شود و بیش از ۹۵۰ عنوان درسی برای دانشجویان استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در سامانه آموزش مجازی منطقه۸  به آدرس  http://online.pnuk.ac.ir بارگذاری گردید .

وی افزود: ۸۹۱۹ دانشجو از سه استان منطقه ۸ کشور کلاس های دروس ترم تابستان خود را در بستر نرم افزار   adobe connect   آغاز نموده اند که امتحانات پایان ترم این دانشجویان نیز غیر حضوری و با هماهنگی اساتید محترم می باشد.

ایشان اساتید دانشگاه را مدافعان عرصه آموزش کشور در دوران شیوع ویروس کرونا خواند و افزود: از آنجا که بار اصلی آموزش و ارزشیابی درسی دانشجویان بر عهده اساتید بزرگوار می باشد، لازم است با همت مضاعف و استفاده حداکثری از زیر ساخت های الکترونیکی ایجاد شده، تلاش شود تا خللی در روند فعالیتهای آموزشی دانشگاه ایجاد نگردد و انشاا… از این دوران به سلامت عبور نماییم.

گفتنی است، دانشجومحوری، امکان مطالعه مستقل، پوشش فراگیر، ارائه دروس در وقت کمتر از لحاظ حضور ضروری دانشجو و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و وابستگی کمتر به الزامات آموزشی نسبت به روشهای مرسوم از مزایای نظام آموزش دانشگاه پیام نور است.