دانشگاه ها از ظرفیت ویژه دانشگاه پیام نور بهره ببرند/ تجربه برگزاری امتحانات دانشگاه تهران در پیام نور بسیار موفق بود
دانشگاه ها از ظرفیت ویژه دانشگاه پیام نور بهره ببرند/ تجربه برگزاری امتحانات دانشگاه تهران در پیام نور بسیار موفق بود

وزیر سابق علوم گفت: برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه تهران در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور تجربه فوق العاده موفقی بود.

دکتر رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگوی اختصاصی با یوپنا درباره عملکرد دانشگاه پیام نور در برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه تهران اظهار داشت: ظرفیت و بسترهای دانشگاه پیام نور در زمینه آموزش الکترونیکی قایل تقدیر است و سایر دانشگاه های کشور باید از این امکانات نهایت استفاده را ببرند.

وی ادامه داد: تجربه برگزاری امتحانات دانشگاه تهران در دانشگاه پیام نور یک تجربه خاص و موفق در آموزش عالی جهان است زیرا امتحانات یک دانشگاه در دانشگاه دیگر به صورت حضوری برگزار شد.

فرجی دانا در بخش دیگر سخنان خود افزود: با توجه به گستردگی و یکپارچگی شبکه ای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، استفاده از ظرفیت های این دانشگاه صرفاً نمی تواند در مواقع بحرانی مانند دوره کرونا باشد بلکه در شرایط عادی نیز سایر دانشگاه ها می توانند از این گستردگی و آموزش الکترونیکی نهایت استفاده را ببرند.

مشاور عالی دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشگاه پیام نور سال ها است که در زمینه آموزش الکترونیکی پیشقراول است و سایر دانشگاه ها چنین ظرفیتی را ندارند لذا استفاده از این امکانات و تجهیزات هم برای آموزش عالی کشور و هم برای دانشگاه پیام نور برد برد محسوب می شود.