سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب شد
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب شد

دکتر مهدوی نژاد سرپرست جدید دانشگاه پیام نور یزد شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر محمدحسین مهدوی نژاد به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب شد.

همچنین اختیارات، وظایف و مسولیت های دانشگاه پیام نور مرکز یزد نیز به وی سپرده شد.

لازم به ذکر است از زحمات دکترمیرحسینی در طول مدت تصدی تقدیر به عمل آمد