دانشگاه پیام نور آموزش برای همه کس ، همه جا و همه وقت را در شرایط کنونی خوب معنا کرده است
دانشگاه پیام نور آموزش برای همه کس ، همه جا و همه وقت را در شرایط کنونی خوب معنا کرده است

دکتر صادقی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان در این نشست ضمن تشکر از همدلی و زحمات خالصانه تمامی روسا و همکاران مراکز و واحدها در خصوص مدیریت و کیفیت بخشی به کلاسهای الکترونیکی و ایجاد محیط امن وخوب آموزشی برای دانشجویان گفت : خوشبختانه دانشگاه پیام نور در شرایط فعلی که شیوع بیماری کرونا […]

دکتر صادقی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان در این نشست ضمن تشکر از همدلی و زحمات خالصانه تمامی روسا و همکاران مراکز و واحدها در خصوص مدیریت و کیفیت بخشی به کلاسهای الکترونیکی و ایجاد محیط امن وخوب آموزشی برای دانشجویان گفت : خوشبختانه دانشگاه پیام نور در شرایط فعلی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده الحق و الانصاف توانسته به شعار خود که همان گسترش مرزهای دانش و ایجاد شرایط تحصیل آموزش برابر برای همه کس، همه جا و همه وقت میباشد خوب عمل کرده و می توانیم با افتخار اعلام کنیم که ایجاد زیرساخت های مناسب آموزشی دردانشگاه پیام نور نه تنها قابل اجرا در این سیتم بلکه آموزش از راه دور ایجاد شده در دانشگاه قابل تسری و استفاده در تمام سیستم های آموزشی و دانشگاهی کشور می باشد.
گفتنی است دانشگاه پیام نور استان گیلان با ۱۸ مرکز و واحد و ۱۳ هزار دانشجوی فعال با بکارگیری شیوه آموزشی الکترونیکی و از راه دور توانسته خدمات قابل قبولی برای دانشجویان خود فراهم نماید.