برگزاری وبینار آنلاین استرس، ایمنی و بیماری با تاکید بر پاندمی کرونا در دانشگاه پیام نور
برگزاری وبینار آنلاین استرس، ایمنی و بیماری با تاکید بر پاندمی کرونا در دانشگاه پیام نور

اولین وبینار آنلاین استرس، ایمنی و بیماری با تاکید بر پاندمی کرونا در دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

به گزارش یوپنا مرکز مشاوره و رواشناسی دانشگاه پیام نور با همکاری پیام نور مرکز البرز اولین وبینار آنلاین استرس، ایمنی و بیماری با تاکید بر پاندمی کرونا را برگزار می کند.

زمان برگزاری وبینار ۳۰ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر می باشد و کسانی که تمایل دارند می تواند از طریق لینک http://webconf.pnu.ac.ir/moshavereh در این وبینار شرکت کنند.

لازم به ذکر است ورود برای عموم آزاد است.