آغاز به کار اداره کل جدید برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
آغاز به کار اداره کل جدید برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

در راستای چابک سازی، هم افزایی و تسهیل ارتباط در حوزه آموزشی اداره کل برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با ادغام دفتر برنامه ریزی آموزشی و دفتر تحصیلات تکمیلی آغار به کار کرد.

به گزارش یوپنا رئیس دانشگاه پیام نور در مراسم معارفه مدیرکل جدید برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش آمده به خصوص با فراگیری کرونا و لزوم تقویت بیشتر آموزش الکترونیکی، ضرورت تشکیل مرکز فناوری اطلاعات بسیار مهم بود که از هفته قبل شروع به کار کرد.

زمانی همچنین به بحث درآمدهای پایدار دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: ایجاد درآمدهای پایدار ضرورت تشکیل مدیریت درآمدی و اقتصادی را ایجاد کرد که بتواند با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه درآمد پایداری کسب و دانشگاه وابستگی خود را به درآمد شهریه ای کمتر کند.

وی ادامه داد: به توجه به تشکیل دو اداره کل فوق ضرورت داشت که برخی از قسمت های مرتبط با این دو حوزه ادغام شوند البته ادغام این دو اداره کل چیزی از وظایف آنها کم نمی کند صرفا هم افزایی آنها بیشتر می شود

لازم به ذکر است در این مراسم دکتر هوشنگ خسروبیگی به عنوان مدیرکل جدید برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

همچنین از زحمات شایسته دکتر حسین زارع مدیرکل سابق برنامه ریزی آموزشی تقدیر به عمل آمد.

upna