رشته تحصیلی نهج البلاغه در راستای منویات مقام معظم رهبری است
رشته تحصیلی نهج البلاغه در راستای منویات مقام معظم رهبری است

نائب رئیس انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران گفت: بررسی ۶۰ واحد درسی تخصصی در رشته نهج البلاغه را در دستور کار داریم زیرا تولید مقالات علمی در این رشته تاثیر محوری درترویج علوم اسلامی دارد.

نائب رئیس انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران گفت: بررسی ۶۰ واحد درسی تخصصی در رشته نهج البلاغه را در دستور کار داریم زیرا تولید مقالات علمی در این رشته تاثیر محوری درترویج علوم اسلامی دارد.

سید علی علم الهدی نایب رئیس انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران در اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قران و حدیث در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه که صبح امروز در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: از مهم ترین فعالیت های انجمن نهج البلاغه از سال ۱۳۹۷ تا کنون راه اندازی مقطع تحصیلی کارشتاسی این رشته است که به عنوان یکی از ماموریت های این انجمن در راستای منویات مقام معظم رهبری انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر انجمن نهج البلاغه موضوع بررسی ۶۰ واحد درسی تخصصی رشته تحصیلی نهج البلاغه را در دستور کار دارد چراکه ترویج و گسترش این رشته می تواند در حوزه معارف اسلام و تولید مقالات علمی تاثیر بسزایی در علوم اسلامی داشته باشد.
علم الهدی تصریح کرد: یکی از اهداف انجمن نهج البلاغه گسترش رشته تحصیلی علوم قرانی و حدیث در زیر مجموعه نهج البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است.