ارتقای کشوری پژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور
ارتقای کشوری پژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور

پژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری ارتقاء ۱۵ پله ای یافت.

به گزارش یوپنا پژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد، عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، موفق شد، بر اساس امتیازات و رقابت فشرده در ششمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو در سال ۹۸ در بین ۲۵۸ پژوهشکده، دانشگاه و آزمایشگاه با ارتقا ۱۵ پله ای بالاتر از دانشگاه های یزد،شیراز ، امیر کبیر، خوارزمی ، رتبه ۷۴ را کسب کند.