سه استاد دانشگاه پیام نور در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا
سه استاد دانشگاه پیام نور در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا

سه استاد دانشگاه پیام نور در زمره دانشمندان دو درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش یوپنا، طبق فهرست منتشر شده از سوی دانشگاه استنفورد و همچنین انجمن شیمی ایران، اسامی159 هزار و 683 نفر به عنوان دانشمند ۲ درصد برتر دنیا که جزو دانشمندان شاخص دنیا هستند، اعلام شد.

۴۳۳ دانشمند از کشور ایران در زمره این دانشمندان قرار گرفتند که نام های؛ دکتر زرین اسحاقی، با مرتبه علمی استاد تمام ، دکتر حسن کرمی، با مرتبه علمی دانشیاری ودکتر حجت ویسی، با مرتبه علمی دانشیاری ، سه نفر از  اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نوردر این فهرست دیده می شود.
شایان ذکر است این دانشمندان بر اساس شاخص کامپوزیت C و بر مبنای شاخص‌های شش گانه زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و انتخاب شدند.
Total citation
H-index
Coauthorship-adjusted H-index
Total citation to single authored papers
Total citation to single+first authored papers
Total citation to single+first+last authored papers”

upna