افتخار آفرینی بین المللی دانشگاه پیام نور/ فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور نخستین وزیر زن در افغانستان شد
افتخار آفرینی بین المللی دانشگاه پیام نور/ فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور نخستین وزیر زن در افغانستان شد

معصومه خاوری فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور، نخستین وزیر زن در افغانستان شد.

به گزارش یوپنا معصومه خاوری با رای اعتماد از مجلس افغانستان، به عنوان وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این کشور منصوب شد.

نخستین وزیر زن افغانستان؛ متولد ۱۳۶۴، دره صوف سمنگان و فارغ التحصیل زبان ترکی از دانشگاه غازی ترکیه، ارشد مهندسی پزشکی و حقوق از دانشگاه پیام‌نور است.