انتصاب مسول دبیرخانه کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه پیام نور
انتصاب مسول دبیرخانه کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه پیام نور

مهدوی فر مسول دبیرخانه کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه پیام نور شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر امین ناجی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور، ولی الله مهدوی فر عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مسول دبیرخانه کمیته کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه پیام نور منصوب شد.

لازم به ذکر است که حکم فوق به مدت ۲ سال می باشد.