تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و کمیته امداد امام خمینی(ره) امضا شد
تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و کمیته امداد امام خمینی(ره) امضا شد

تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور و کمیته امداد امام خمینی(ره) امضا شد.

به گزارش یوپنا، این تفاهم نامه در راستای توسعه فرهنگ خیر و احسان، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی، تلاش در جهت کاهش فقر و محرومیت خصوصا فقر فرهنگی و همچنین تعمیق، توسعهو ارتقای زمینه های همکاری مشترک ، بهره مندی از ظرفیت های موجود و افزایش تعاملات دوجانبه با هدف اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر و همچنین ایجاد ارتباط و تبادل امکانات ، اطلاعات علمی و پژوهشی دو طرف امضا شد.
همکاری مشترک در زمینه فعالیت های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی، جذب و ترغیب خیرین، تسهیلات رفاهی، تبادل اطلاعات و بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود با توجه به اهداف و تعهدات طرفین به دانشجویان کم بضاعت، مددجویان تحت پوشش، کارکنان و خانواده آنها در چارچوب ظرفیت ها و ضوابط از جمله موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه است.
سیاستگذاری و تصمیم برای ترویج هر چه بیشتر فرهنگ خیر و احسان در میان دانشجویان، مساعدت و حمایت از تحصیل دانشجویان کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد و توسعه و ایجاد فرصت های کسب و کار و اشتغالزایی برای دانشجویان تحت پوشش،کمیته امداد از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
اعطای مجوز نیکوکاری و حمایتی کارآفرینی به دانشگاه برای حمایت از دانشجویان کم بضاعت و حمایت از پایان نامه های دانشجویان دانشگاه نیز از جمله مفاد مورد تعهد کمیته امداد است.