خدمات جدید پیشخوان سامانه گلستان دانشگاه پیام نور برای درخواست های غیرحضوری دانشجویان فعال شد
خدمات جدید پیشخوان سامانه گلستان دانشگاه پیام نور برای درخواست های غیرحضوری دانشجویان فعال شد

دکتر مرتضی محسنی گفت: خدمات جدید غیرحضوری برای دانشجویان در قسمت پیشخوان سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir فعال شد.

به گزارش یوپنا، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی افزود: این خدمات شامل درخواست های؛ ثبت ترم آخر بودن دانشجو، انصراف یا لغو انصراف از تحصیل، لغو عدم مراجعه (بازگشت مجدد به تحصیل) و اصلاح مشخصات فردی دانشجو است.
وی یادآور شد:با راه اندازی این خدمات در قسمت پیش‌خوان خدمت «بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجو» سامانه گلستان پیگیری و ارائه برخی درخواست های دانشجویان تسهیل شده است.
وی افزود: دانشجویان گرامی می‌توانند از منوی «نوع درخواست» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.