عضو علمی دانشگاه پیام نور معاون مالی اداری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور معاون مالی اداری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی شد

دکتر حسین مرادی مخلص سرپرست جدید معاونت مالی و اداری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی را منصوب کرد.

به گزارش یوپنا دکتر مهدی کاکائی عضو علمی دانشگاه پیام نور با حکم  رئیس دانشگاه جمال الدین اسدآبادی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.

لازم به ذکر است کاکائی عضو علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور می باشد که در سوابق خود ریاست دانشگاه پیام نور کنگاور را نیز بر عهده داشت