رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شد
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شد

اعضای کمیسیون تلفیق الیاس نادران را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند.

به گزارش یوپنا انتخابات هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد و الیاس نادران با ۱۹ رای به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شد.

حمیدرضا حاجی بابایی نیز در انتخابات ریاست کمیسیون تلفیق ۱۴ رای و شمس الدین حسینی ۱۰ رای را از مجموع ۴۵ نماینده حاضر به دست آوردند.

در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، محسن دهنوی با ۲۶ رای و ابراهیم عزیزی با ۲۳ رای نواب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق شدند.

در انتخابات نایب رییسی کمیسیون تلفیق زاهدی ۱۸ رای و آصفری نیز ٩ رای به دست آوردند.

همچنین رحیم زارع با ٢۴ رای به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق انتخاب شد.

اعضای کمیسیون تلفیق همچنین محمد رشیدی و رضاخواه را به ترتیب با ٢٢ و ٢١ رای به عنوان دبیران کمیسیون تلفیق انتخاب کردند.

باقرزاده و فرشادان نیز در انتخابات دبیری هیات کمیسیون تلفیق به ترتیب ۱۸ و ١۵ رای به دست آوردند.