شیوع ویروس کرونا، بهبود کیفیت خدمات مجازی دانشگاه را تسریع کرد
شیوع ویروس کرونا، بهبود کیفیت خدمات مجازی دانشگاه را تسریع کرد

مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در بازدید از دانشگاه پیام نور البرز گفت: بیماری کرونا و گسترش آن باعث بهبود کیفیت خدمات مجازی در دانشگاه پیام نور شده است

به گزارش یوپنا دکتر ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در دانشگاه پیام نور استان البرز ضمن تقدیر و تشکر از کارمندان و اعضای علمی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: کار تیمی و تلاش مضاعف و مستمر کارشناسان و مدیران دانشگاه در سطوح مختلف، سرمایه اصلی در عبور از شرایط فرسایشی بیماری کرونا در اجرای کلاس های الکترونیکی و برگزاری آزمون های مجازی می باشد.

عضو شورای دانشگاه برگزاری آزمون های ترم جاری را در مجموع قابل قبول ارزیابی کرد و اظهار داشت: نقاط آسیب پذیر و موضوعات قابل بهبود در سیستم ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه به خوبی شناسایی شده و ان شاءالله بخش عمده آنها تا ترم آتی مرتفع خواهد شد.

دکتر ضماهنی در پایان استمرار رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور را یکی از ماموریت های مهم دانشگاه در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانست و خاطرنشان کرد: گفتمان سازی بهبود مستمر کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، فرهنگی و دانشجویی در بستر مجازی ضرورتی قطعی و الزام آور است. از این رو دانشگاه پیام نور طی ماه های اخیر تلاش نموده با نگاهی نظام مند، علمی و جامع، موانع بهبود مستمر کیفیت خدمات را شناسایی، اولویت بندی و آنها را در اختیار متولیان امر قرار دهد.