کرسی های ترویجی و نظریه پردازی بیانگر ارزش پژوهش/ نقد دیدگاه ها در مجالس علمی باید به فرهنگ تبدیل شود  
کرسی های ترویجی و نظریه پردازی بیانگر ارزش پژوهش/ نقد دیدگاه ها در مجالس علمی باید به فرهنگ تبدیل شود  

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: هدف از برگزاری کرسی های ترویجی و نظریه پردازی، زدودن رنجهایی است که جامعه بدون پژوهش به آن دچار شده است.

به گزارش یوپنا، دکتر محمدهادی امین ناجی در نخستین جلسه هماهنگی نمایندگان استانی دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسی های ترویجی نقد، نظر و نظریه پردازی که به صورت وبینار برگزار شد، افزود: کرسی های ترویجی بیانگر ارزش پژوهش و محصول تحقیقات علمی است.
وی اساتید را مسئول آشکار کردن حقیقت برای جامعه دانست و افزود: کرسی ها موجب می شود اظهار نظر های غیر عالمانه حاکم بر جامعه نباشد و نقد دیدگاه ها به صورت آزادانه در قالب مجالس علمی باید به یک فرهنگ تبدیل شود.
دکتر ناجی اولین اقدام برای سرعت بخشیدن به این حرکت علمی را اطلاع رسانی عنوان کرد و اظهار داشت: دبیرخانه کرسی های ترویجی و نظریه پردازی به موجب صبغه پژوهشی خود در دانشگاه و مراکز علمی ذیل مجموعه معاونت پژوهشی قرار دارد و لی در دانشگاه پیام نور با نظر معاون پژوهشی در ابن دو دوره در معاونت فرهنگی مسقر شده است.
وی افزود: برگزاری کرسی های ترویجی راهکاری است برای اطلاع از صحت و سقم و میزان اعتبار  یافته های پژوهشی و تبدیل آن یافته ها به نظریه نو در عرصه علمی که می تواند در پیشبرد اهداف علمی کمک شایانی داشته باشد.
لازم به ذکر است، مسئولین کرسی های ترویجی و نظریه پردازی سراسر کشور در این نشست به گفتگو و ارائه دیدگاه های خود برای برگزاری فعال این حرکت علمی و پژوهشی پرداختند و برگزاری کرسی های ترویجی و علمی نیاز محور یکی از موضوعات اساسی بود که شرکت کنندگان بر آن تاکید داشتند.