اهدای ۳ هزار تبلت توسط بنیاد خیرین دانشگاه پیام نور به دانشجویان
اهدای ۳ هزار تبلت توسط بنیاد خیرین دانشگاه پیام نور به دانشجویان

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور در نشست هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه گفت: هدف بنیاد کمک به دانشجو در حیطه علمی و آموزشی است

به گزارش یوپنا دکتر علم الهدی رییس هیات مدیره بنیاد نیز عمده هدف بنیاد را کمک به دانشجو در حیطه علمی و آموزشی دانست و گفت: بنیاد در این مرحله سعی دارد مجموع حمایت های خود را هدفمند کند و در این راستا به دنبال تامین شهریه تحصیلی، تبلت و سایر کمک های آموزشی هستیم.

وی افزود: تاکنون ۳ هزار تبلت خریداری شده که به زودی در اختیار دانشجویان نیازمند قرار خواهد گرفت.

وی جلب اعتماد خیرین را ضروری دانست و اظهار داشت: بنیاد، سیستم نظام مند خود را از بهمن ماه ارائه خواهد کرد تا بتوانیم منشا خیر و صلاح برای همه دانشجویان باشیم.