دانشگاه پیام نور استان تهران مقام اول جشنواره قرآن و عترت
دانشگاه پیام نور استان تهران مقام اول جشنواره قرآن و عترت

اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور به میزبانی استان یزد برگزار شد و با اعلام منتخبین، استان تهران با کسب ۱۴ مقام در صدر جدول برگزیدگان قرار گرفت.

به گزارش یوپنا، دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران موفق به کسب ۷ رتبه اول، ۵ رتبه دوم و ۲ رتبه سوم در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاههای پیام نور کشور شدند.

مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس به میزبانی استان یزد برگزار شد و نفرات برگزیده بخش های آوایی و غیر آوایی معرفی شدند. نفرات برگزیده به مرحله بعدی که جشنواره سراسری قرآن و‌ عترت دانشجویان کشور است راه یافتند.

دانشجویان منتخب دانشگاه پیام نور استان تهران در بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای پیام نور کشور به شرح زیر می باشند:

۱-آقای محمد نیک پندار، مقام اول در بخش فناوری

۲-آقای مهران امیری مقام اول در بخش ادبی

۳-خانم مهدیه حقیقت جو مقام اول در بخش هنری

۴-آقای مهران ابراهیمی مقام اول در بخش هنری

۵-خانم لیلا سلیمانی مقدس مقام اول در بخش معارفی

۶-آقای حمید رضا نصیری مقام اول در بخش آوایی قرائت تحقیق

۷-آقای سید مهدی صفوی مقام اول در  بخش آوایی حفظ ۱۰جزء

۸-آقای سید مهران حسینی مقام دوم در بخش فناوری

۹-آقای محمد علی ناصری مقام دوم در بخش هنری

۱۰-خانم فاطمه عباسی مقام دوم در بخش هنری

۱۱-آقای مهدی پارسا فراهانی مقام دوم در بخش معارفی

۱۲-آقای مسلم یادگاری پور مقام دوم در بخش آوایی حفظ ۵ جزء

۱۳-خانم عالیه سامعی مقام سوم در بخش هنری

۱۴-خانم مریم فرحزادی مقام سوم در بخش معارفی