مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی شد
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی شد

دکتر فرناز ترابی عضو هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی شد.

به گزارش یوپنا دکتر منصور غلامی وزیر علوم و تحقیقات طی حکمی دکتر فرناز ترابی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور را به مدت ۲ سال عضو هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب کرد.

همچنین دکتر محمدحسین علیزاده به عنوان نائب رئیس اول، خانم دکتر مرجان صفاری نایب بانوان و دکتر محمد پورکیانی به عنوان دبیرکل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شدند.

  • نویسنده : امیر حسین بهروز