انتصاب اعضای کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه پیام نور
انتصاب اعضای کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه پیام نور

اعضای کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه پیام نور منصوب شدند.

به گزارش یوپنا دکتر زمانی طی احکامی دکتر محمدهای امین ناجی معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی (رئیس کمیته)، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود نبوی مسؤل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور، دکتر ناصر محمدی مدیرکل فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه (دبیر کمیته)، دکتر اصغر محمودی عضو حقوقدان،  دکتر حمید قاسمی، دکتر حیدر جهانبخش و امیرحسین بهروز ، سه عضو هیئت علمی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه و همچنین علیرضا کریمی، مهرزاد عباس نژاد و حامد خضری سه عضو دانشجویی به عنوان اعضای کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی دانشگاه پیام نور منصوب کرد.