دانشگاه پیام نور اصفهان میزبان جشنواره ای با محوریت مسائل شهری
دانشگاه پیام نور اصفهان میزبان جشنواره ای با محوریت مسائل شهری

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری در دانشگاه پیام نور اصفهان برگزار می شود.

به گزارش یوپنا مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: با کاربست پژوهش های کاربردی به زیست پذیری شهری خواهیم رسید.

مرتضی نصوحی اظهار کرد: در این دوره از جشنواره با کمک دانشگاه های مطرح استان به دنبال رفع معضلات شهری هستیم.

وی افزود: در این جشنواره صرفا به آثار پژوهشی توجه نمی کنیم و شرکت های دانش بنیانی که در خدمت مدیریت شهری باشند، مورد توجه قرار می گیرند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به میزبانی دانشگاه پیام نور اصفهان در برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: با کمک دیگر دانشگاه های مطرح استان بار علمی جشنواره بیشتر شده و اعتماد اساتید برجسته به آن بیشتر می شود.

وی اضافه کرد: موضوعات شهری همه افراد جامعه را درگیر می کند و همه ما به نوعی با مسائل مختلف شهری مواجه هستیم. از این رو هرگونه همکاری و کمک به رفع معضلات شهری از اهمیت بالایی برخودار است.

نصوحی افزود: اینکه مدیران شهری برای تصمیم گیری های خود از پشتوانه علمی برخوردار باشند موجب تصمیم گیری بهتر و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می شود.

به گفته مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان، موضوعات مختلف مرتبط با معضلات شهر از جمله مقابله با آلاینده ها، بحران های شهری و پژوهش های مرتبط با زیست پذیری از اولویت بالایی برخوردار هستند علاوه بر اینکه تمام موضوعات مرتبط شهری را پذیرا هستیم.

وی با اشاره به وظایف مختلف مجموعه شهری، خاطرنشان کرد: امروز فرصت انجام اقدامات موازی و تکراری در مجموعه شهری به پایان رسیده است و نیازمند استفاده از ایده های نو در این حوزه هستیم.

نصوحی به تفاوت این جشنواره با دوره های قبل اشاره کرد و گفت: در این دوره فضای کنش گری فعال پژوهشگران را مورد ارزیابی قرار می دهیم./تابناک