دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی میزبان اختتامیه جشنواره کارآفرینی/ارسال بیش از ۳۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی میزبان اختتامیه جشنواره کارآفرینی/ارسال بیش از ۳۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره

کامران جباری گفت: تا امروز ۳۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره از دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور ارسال شده که از این میان ۹۰ اثر متعلق به دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور آذربایجان‌غربی می‌باشد.

به گزارش یوپنا کامران جباری رئیس دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان غربی در خصوص کارافرینی و ارتباط ان با دانشگاه ها اظهار کرد: دانشگاه پیام نور در راستای تحقق دانشگاه‌ های نسل سوم که ارتباط تنگاتنگی نیز با کارآفرینی و صنعت دارند به دنبال حمایت از ایده‌های خلاق دانشجویان و کارآفرینان دانشجو می‌باشد تا بتوانند پل ارتباطی میان دانشجویان و بازارهای کارآفرینی در فردایی باشند واین اصل در دانشگاه پیام نور به عنوان فاکتور اساسی مطرح است.
وی در خصوص تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره کارآفرینی بیان کرد: تا امروز ۳۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره از دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور ارسال شده که از این میان ۹۰ اثر متعلق به دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور آدربایجان‌ غربی می‌باشد.
لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور آذربایجان‌ غربی افتخار میزبانی اختتامیه جشنواره کارآفرینی دانشجویان پیام نور سراسر کشور را که در ۱۰ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد را دارد.