مدیر حراست دانشگاه پیام نور خوزستان در اثر ابتلا به کرونا درگذشت
مدیر حراست دانشگاه پیام نور خوزستان در اثر ابتلا به کرونا درگذشت

مدیر حراست دانشگاه پیام نور خوزستان در اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

به گزارش یوپنا دکتر فرید سلیمانی رئیس پیشین پیام نور دشت آزادگان و مدیر حراست دانشگاه پیام نور استان خوزستان در اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

پایگاه خبری دانشگاه پیام‌نور ضایعه دردناک را به خانواده دانشگاه پیام نور و خانواده وی تسلیت می گوید.