کسب مقام دوم مسابقات ووشو کشور توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور لرستان
کسب مقام دوم مسابقات ووشو کشور توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور لرستان

فاطمه شجاعی دانشجوی دانشگاه پیام نور مقام دوم ووشوی کشور را کسب کرد

به گزارش یوپنا فاطمه شجاعی دانشجویای دانشگاه پیام نور بروجرد و قهرمان مسابقات آزاد ووشو کشور موفق شد در مسابقات ووشو به میزبانی استان لرستان مقام دوم کشوری را کسب کند.