۱۱ اسفند آخرین مهلت دانشجویان دانشگاه پیام نور برای انتخاب واحد
۱۱ اسفند آخرین مهلت دانشجویان دانشگاه پیام نور برای انتخاب واحد

آخرین فرصت ثبت‌نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۱ اسفندماه تمدید شد.

به گزارش یوپنا براساس آنچه که در صفحه اول سیستم گلستان دانشگاه پیام نور آمده است مهلت حذف و اضافه ترم بهمن ۹۹ برای کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در سیستم گلستان تا روز ۱۱ اسفند تمدید شد

دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام کنند.