ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور
ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت انتخاب واحد و حذف اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور

تا ساعت ۲۴ امشب دانشجویان دانشگاه پیام نور برای انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم جدید خود فرصت دارند.

به گزارش یوپنا طبق تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور مهلت انتخاب واحد و  حذف و اضافه ترم بهمن ۹۹ برای کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در سیستم گلستان تا ساعت ۲۴ امشب می باشد.

دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام کنند.