ارسال ۶۰ مقاله به همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد به میزبانی دانشگاه پیام نور همدان
ارسال ۶۰ مقاله به همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد به میزبانی دانشگاه پیام نور همدان

هفتمین همایش ملی مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد با رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان همدان امروز در سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور برگزار شد.

به گزارش یوپنا،دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان در این همایش با عنوان اینکه الگوی جامع علمی برای ارزیابی این همایش در نظر گرفته شده است، افزود: تعداد مقالات ارسال شده به سایت همایش ۶۰ مقاله بوده که از این مقالات ۱۱ مورد سخنرانی و ۱۲ مورد به صورت پوستر و ۲۷ مورد جهت درج در کتابچه مورد پذیرش واقع شده است.

وی مهمترین اهداف این همایش را حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ارائه الگوی حمایت از تولید داخلی با تاکید بر افزایش رقابت در بازارهای بین المللی، بررسی مزیت های نسبی تولید در سطح منطقه، کارآفرینی و نقش آن در افزایش تولید داخلی و ملی و شناسایی فرصت ها و قابلیت های استان همدان در بهره گیری از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد.