اقدامات بیسابقه معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور برای همکاران بازنشستگان
اقدامات بیسابقه معاونت اداری و مالی دانشگاه پیام نور برای همکاران بازنشستگان

دانشگاه پیام نور در سه سال اخیر برای بازنشستگان خود اقدامات مناسبی انجام داد که مورد توجه کارمندان و بازنشستگان قرار گرفت.

به گزارش یوپنا محمود نوری رئیس اداره رفاه دانشگاه پیام نور در حاشیه تجلیل از  آقای حسنی بازنشسته دانشگاه پیام نور  به اقدامات ستاد رفاهی برای آنها پرداخت و  اظهار داشت: در طی دو سال اخیر تمامی اماکن تفریحی دانشگاه پیام نور برای بازنشستگان پیام نور با تخفیف ۵۰ درصدی همراه شد و آنها می توانند بدون محدودیت در همه جای کشور از این اماکن و تخفیف استفاده کنند.

وی درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان اظهار داشت: قبلا بیمه تکمیلی بازنشستگان آتیه سازان حافظ بود که وضعیت خدمات این بیمه بسیار ضعیف بود ولی از پارسال با نظر معاونت اداری مالی دانشگاه مصوب شد که برای بازنشستگانی که بیمه خدمات درمانی و حقوق بگیر دانشگاه هستد بیمه تکمیلی عین شاغلین برای آنها لحاظ شود و در حال حاضر آنها با بیمه تکمیلی ایران قرارداد دارند که به مانند شاغلین دانشگاه، حق کارفرما را دانشگاه و حق کارمندی را خود بازنشسته پرداخت می کند همچنین همین بیمه تکمیلی برای بازنشستگانی که از تامین اجتماعی نیز استفاده می کنند فراهم شد.

نوری درباره بن کارت بازنشستگان نیز اظهار داشت: قبلاً بن کارت به بازنشستگان پرداخت نمی شد ولی با نظر مساعد معاونت اداری مالی کسانی که بیمه آنها خدمات درمانی می باشد ۵۰ درصد بن کارت برای آنها شارژ می شود که سال های قبل چنین اتفاقی رخ نمی داد.

وی درباره بن کارت بازنشستگان تامین اجتماعی دانشگاه پیام نور ادامه داد: همچنین برای همکاران بازنشسته تامین اجتماعی قرار شد که ۵۰ درصد برای آنها نیز شارژ شود که در حال حاضر این فرایند در حال پیگیری است.

وی درباره جوایز دانش آموزان ممتاز بازنشستگان گفت: پیگیری هایی نیز برای این افراد در حال اقدام است که نتیجه آن در سال بعد مشخص می شود.