دانشگاه پیام نور مرکز بروجن به مرکز آموزش های الکترونیکی مجهز شد
دانشگاه پیام نور مرکز بروجن به مرکز آموزش های الکترونیکی مجهز شد

با حضور رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری مرکز آموزش های الکترونیکی شهید سلیمانی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن افتتاح شد.

به گزارش یوپنا در حاشیه این مراسم دکتر علیرضا آبرود رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری افتتاح این مرکز را گامی مؤثر به منظور پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت آزمون‌ها دانست و افزود : خوشبختانه با راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک شهید سلیمانی در مرکز بروجن ، زیر ساخت مناسبی برای توسعه آموزشهای الکترونیک برای دانشجویان فراهم گردید که علاوه بر مرکز دانشگاهی سایر بخشهای اداری و خصوصی میتوانند از این امکانات استفاده نمایند.
ایشان با اشاره به استاندارد بالای مرکز برای برگزاری آزمون های پایان ترم دانشگاه، افزود : افتتاح این مرکز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال و از محل صرفه جویی و درآمد های غیرشهریه ای بوده که با ظرفیت ۱۰۰ سیستم ( کامپیوتر) راه اندازی شده و توانایی خدمت به سایر بخش ها به خصوص بخش خصوصی را دارد.