انتصابات یک ماه اخیر در دانشگاه پیام نور + جزئیات
انتصابات یک ماه اخیر در دانشگاه پیام نور + جزئیات

دانشگاه پیام نور در یک ماه اخیر انتصاباتی داشت که جزئیات آن به شرح زیر می باشد.

به گزارش یوپنا دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور طی احکامی دکتر محمد حسین صیف رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، دکتر علیرضا محدثی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان، دکتر کامران جباری رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و دکتر محمد خیری رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان را به مدت ۲ سال دیگر در سمت های خود ابقا کردند.

در ادامه سیاست توجه به بانوان در سمت های مهم اجرایی دکتر بهنوش سلیم بهرامی با حکم دکتر زمانی به عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه و دکتر آناهیتا مقبلی با حکم دکتر امین ناجی به عنوان مشاور معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب شدند.

همچنین در احکامی دیگر دکتر علی اصغر محمودی به عنوان رئیس مرکز مطالعات حقوق، دکتر علیرضا شریف مقدسی به عنوان سرپرست مرکز بین الملل کابل، دکتر علی قربانی به عنوان معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر احسان احد مطلقی به عنوان معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر علیرضا حمیدیه به عنوان معاون مرکز امور بین الملل، دکتر حسین زارع به عنوان مدیرکل امور دانشجویان منصوب شدند.

لازم به ذکر است با حکم حجت الاسلام نبوی مسول نهاد رهبری دانشگاه، حجت الاسلام  یونس عیسوند به عنوان سرپرست جدید معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور منصوب شد.