تجمع دانشجویان دکتری مقابل دانشگاه آزاد
تجمع دانشجویان دکتری مقابل دانشگاه آزاد

برخی‌ دانشجویان دکتری در جلسه با رئیس دانشگاه آزاد مشکلات خود پیرامون موضوع پیش دفاع رساله دکتری و تعهد چاپ مقالات را مطرح کردند و طهرانچی به آن ها وعده پیگیری داد.

به گزارش یوپنا به نقل از مهر، جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد روز گذشته با تجمع مقابل سازمان مرکزی برای چندمین بار نسبت به حل نشدن برخی مشکلات دفاع از رساله دکتری اعتراض کردند. این تجمع در حالی پایان پذیرفت که به نمایندگان دانشجویان اجازه داده شد، جلسه ای با رئیس دانشگاه آزاد داشته باشند.

آنطور که در بخشنامه آمده، تمامی دانشجویان دکتری که قبلاً پیش دفاع خود را انجام داده ولی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ موفق به انجام دفاع نهایی نشده اند، پیش دفاع انجام شده آنها «کان لم یکن» می‌شود و لازم است مجدداً پیش دفاع انجام شود.

اعتراض دانشجویان به همین بند از بخشنامه است آنها می گویند چرا وقتی پیش دفاع را انجام داده اند و یا حتی مقاله آنها پذیرفته شده است، دانشگاه می گوید آن را قبول ندارد و باید دوباره پیش دفاع را انجام دهند.

در دیدار دانشجویان معترض و طهرانچی، دانشجویان گله هایی را بر فرآیند ها و رویه های بخشنامه عطف به ماسبق شده مطرح کردند.

آنها این موضوع را مطرح کردند که در شرایط تحریم و پاندمی کرونا، تعداد مجلات بسیار محدود معتبر داخلی در برخی رشته های تحصیلی موجب توقف مراحل پیش دفاع و دفاع و تحمیل چند ترم اضافی و شهریه سنگین‌شده است.

تعهد چاپ مقالات نیز مانع زمانبر دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. برخی دیگر از دانشجویان پیشنهاد غیر حضوری بودن یا تعویق تاریخ آزمون حضوری جامع بعد از فروکش کردن پاندمی کرونا در شرایط پر تلفات پاندمی کرونا را مطرح کردند.

برخی دیگر از دانشجویان به باطل شدن بی دلیل پیش دفاع های خود در دانشکده ها اعتراض داشته و پیشنهاد دادند همانند دیگر دانشجویان که تا تاریخ ۱۵ دی ۹۹ طبق بخشنامه های سال ورود خود پذیرش مقاله داشتند همچنان بتوانند از رساله دفاع کنند.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن استماع استدلالات دانشجویان، قول مساعد برای بررسی نحوه اجرای پیشنهادات منطقی و رفع مشکلات دانشجویان را داد.