سرپرست معاونت اداره کل روابط عمومی منصوب شد
سرپرست معاونت اداره کل روابط عمومی منصوب شد

معاون اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور آقای محسن حیدری به عنوان سرپرست معاونت اداره کل روابط عمومی منصوب شد.
لازم به ذکر است حیدری از فعالان رسانه ای و از همکاران اداری استان قزوین می باشد که مسولیت های مختلفی از جمله مدیریت روابط عمومی، تربیت بدنی، و دبیری رسانه ای نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور استان قزوین را در کارنامه خود دارد.