مهمترین هدف ورزش، رفع دغدغه های اجتماعی و کمک به مردم بوده است
مهمترین هدف ورزش، رفع دغدغه های اجتماعی و کمک به مردم بوده است

عضو علمی دانشگاه پیام نور در مصاحیه اختصاصی با رایو وارزش به کارکردهای اجتماعی فوتبال پرداخت.

به گزارش یوپنا دکتر طالبی، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با شهرآورد پیش رو به برنامه “صبح و ورزش” گفت: یکی از مهمترین کارکردهایی که ورزش در جوامع دارد، انسجام بخشی است که به جامعه می دهد؛ لذا اگر خلاف این اتفاق بیافتد، از کارکرد اصلی ورزش دور می شویم.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت شیوع کرونا، ما دیگر نمی توانیم تشویق های حضوری را در بازیها داشته باشیم و ورزشگاه های خالی و حامیان مجازی اکنون داستان جدید شرایط فعلی شده است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در دربی بسیاری از کشورهای دیگر و حتی باشگاه های اروپایی تنش هایی را ببینیم و بگوییم شاید این مسائل در ورزش عادی باشد؛ اما واقعیت این است که ما باید مسئله را با هنجارهای اجتماعی خودمان به عنوان ایرانی مسلمان درنظر بگیریم و این بخشی از هویت اجتماعی است که داریم.

طالبی در پاین گفت: اگر به عقبه تاریخی خودمان برگردیم، بسیاری از اوقات مهمترین هدف ورزش، رفع دغدغه های اجتماعی و کمک به مردم بوده است./رادیو ورزش