ارتقای ۵ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۲۵ عضو علمی به مرتبه استادیاری
ارتقای ۵ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۲۵ عضو علمی به مرتبه استادیاری

ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشاری و استادیاری اعلام شد.

به گزارش یوپنا دکتر مرتضی محسنی دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای ۵ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۲۵عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه،خانم دکتر محبوبه میرحسینی عضو هیأت علمی مرکز یزد در رشته زیست شناسی-میکروبیولوژی وآقایان؛ دکتر حیدر مختاری عضو هیأت علمی مرکز بندر ترکمن در رشته کتابداری و اطلاع رسانی، دکتر اصغر نوروزی آورگانی عضو هیأت علمی واحد زاینده رود در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دکتر علی اکبر خاصه عضو هیأت علمی مرکز صومعه سرا در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و دکتر عزت اله کردمیرزا عضو هیأت علمی مرکز تهران در رشته روانشناسی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
به گزارش روابط عمومی، دبیر هیأت ممیزه با عنوان اینکه در این جلسه بیست و پنج عضو علمی نیز با تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده‌ آنها، از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند افزود: تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری دو تن از اعضای علمی دانشگاه «فنی و حرفه‌ای» از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
لازم به ذکر است، طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده های ارتقای مرتبه دو دانشگاه «علمی کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.