مسابقه سخنرانی علمی-ترویجی با موضوع فناوری نانو در دانشگاه پیام نور ایلام
مسابقه سخنرانی علمی-ترویجی با موضوع فناوری نانو در دانشگاه پیام نور ایلام

انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه پیام‌نور ایلام با همکاری بنیاد آموزش فناوری نانو مسابقه سخنرانی علمی-ترویجی با موضوع فناوری نانو برگزار می‌کند.

موضوع مسابقه نانو و کاربردهای آن خواهد بود و شرکت‌کنندگان می‌توانند در سایت آموزش فناوری نانو مقالات را برای موضوع سخنرانی انتخاب کنند.

شرکت‌کنندگان لازم است فایل مشخصات شخصی همراه با موضوع سخنرانی خود را در قالب ورد با قید منبع علمی سخنرانی به همراه فایل ویدیو ضبط شده حداکثر ۵ دقیقه را به آیدی https://t.me/malekpoor99 دبیرخانه رویداد یا نشانی الکترونیک kmalekpoor3981@gmail.com ارسال کنند.

مهلت ارسال اثر به دبیرخانه: ۲۰ تیر امسال تعیین شده و شرکت برای تمامی دانشجویان سراسر کشور (بدون محدودیت رشته) و عموم مردم آزاد است.