تغییر ساعت کاری سازمان مرکزی از روز شنبه / استان ها تابع مصوبات استانداری
تغییر ساعت کاری سازمان مرکزی از روز شنبه / استان ها تابع مصوبات استانداری

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تغییر ساعات کاری سازمان مرکزی و ستاد استان تهران خبر داد.

به گزارش یوپنا امیر حسین بهروز در مورد وضعیت کاری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و ستاد استان تهران اظهار کرد: با توجه به اعلام استانداری تهران و مصوبه هیئت وزیران، کمبود برق و ضرورت تأمین آن؛ ساعت کاری سازمان مرکزی و استان تهران از روز شنبه ۱۹ تیر تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خواهد بود.

بهروز درباره تغییر ساعات اداری در سایر استان ها گفت: در سایر استان ها نیز مراکز و ستادهای استانی تابع مصوبات استانداری ها می باشند.