واکنش سنجش به طراحی سوالات خارج از کتاب درسی در کنکور
واکنش سنجش به طراحی سوالات خارج از کتاب درسی در کنکور

خدایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می‌گوید، برخی سوالات ریاصی ترکیبی و مفهومی بود، گفت: منتظریم به صورت مستند بگویند، کدام سوال خارج از کتاب درسی بوده تا آن را به تیم متخصصان ارجاع کنیم.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به توضیحاتی درباره طراحی سوالات خارج از کتاب درسی در کنکور ۱۴۰۰ گفت: آموزش و پرورش مطالب را به صورت مستند برای ما ارسال نمی‌کند.

به گزارش یوپنا، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش درباره طراحی سوالات خارج از کتاب درسی در کنکور ۱۴۰۰ اظهار کرد: در آزمون سراسری امسال از ۷۱ عنوان درسی با حدود ۱۵۰۰ سوال امتحان گرفتیم، مطالبی که آموزش‌وپرورش عنوان می‌کند در ارتباط با درس ریاضی است، برآورد این است به جز درس ریاضی، کنکور امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد ساده‌تر شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش به جای اینکه مطالب را به صورت فنی و تخصصی برای ما بفرستد، آن را در رسانه می‌گوید و برای ما ارسال نمی‌کنند. ادعای آموزش و پرورش این است که ۱۶ سوال ریاضی خارج از کتاب درسی بوده و اهداف آموزشی کتاب‌های درسی رعایت نشده است.

رییس سازمان سنجش ادامه داد: سوال خارج از کتاب درسی و رعایت نشدن اهداف آموزشی دو بحث است، اهداف ما با آموزش و پرورش متفاوت است، آموزش عمومی با آموزش عالی فرق دارد، در گروه تجربی ۷۳ هزار معدل بالای ۱۹ داریم و ما می‌خواهیم بهترین فرد را برای رشته دانشگاهی انتخاب کنیم.

خدایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می‌گوید، برخی سوالات ریاصی ترکیبی و مفهومی بود، گفت: منتظریم به صورت مستند بگویند، کدام سوال خارج از کتاب درسی بوده تا آن را به تیم متخصصان ارجاع کنیم.

وی متذکر شد: اینکه وزارتخانه‌ای بیاید و وارد مباحث تخصصی حوزه وزارتخانه‌ای دیگر شود، درست نیست و ما منتظریم آموزش و پرورش به صورت مستند مطالب را به ما ارسال کند.

خدایی گفت: سامانه پاسخگویی در سایت سازمان سنجش فعال است همه متخصصان و داوطلبان می‌توانند نظراتشان را بگویند، اگر به این برسیم که سوالی خارج از کتاب درسی بوده است به نفع داوطلب تصمیم می‌گیرم یعنی یا سوال حدف می‌شود یا تاثیر مثبت اعمال خواهد شد.

رییس سازمان سنجش در پایان اعلام کرد: این همیشه بوده است و داوطلبان نگران سختی درس ریاضی نباشند نمرات تراز می‌شوند و سازمان سنجش به نفع داوطلبان تصمیم گیری می‌کند ما حتما با آموزش و پرورش جلسه می‌گذاریم و آن‌ها به جای رسانه مطالب را تخصصی برای ما بفرستند.

حسن ملکی رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته است: “۱۶ سوال کنکور ۱۴۰۰‌خارج از کتب درسی بود، تعداد سوالات خارج از کتاب در رشته ریاضی ۸ سوال، در رشته تجربی ۲ سوال و در رشته انسانی هم ۶ سوال بوده است. تعداد سوالات خارج از اهداف کتاب درسی در رشته ریاضی ۱۲ سوال و در رشته تجربی ۹ سوال بوده است.

تعداد سوالات اشتباه در رشته ریاضی یک سوال و در رشته تجربی ۲ سوال بوده است. باید در سازمان سنجش برای بررسی این موضوع کارگروه تشکیل شود و کارشناسان ذیربط با حضور در آن توضیحات لازم را بدهند.”